در حال بارگذاری ...
در نشست مسئولین تئاتربا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بررسی شد

آغازی نوین برای حمایت از تولیدات گروه‌های تئاتر استان کردستان

هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان در نشستی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، راههای تعامل و همکاری دوجانبه را بررسی کردند.

به گزارش تئاتر کردستان، در این نشست  فاتح بادپروا رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ضمن تشریح برنامه ها و رویکرد این انجمن اعلام کرد که با توجه به اینکه یکی از رسالت های هنر والای تئاتر علل الخصوص تئاتر خیابانی، فرهنگ سازی و تلاش در جهت افزایش سطح آگاهی مخاطبان و آموزش شهروندی است، این انجمن آمادگی خود را جهت همکاری با اداره برق استان در راستای تولید آثار نمایشی با موضوعات مرتبط اعلام میدارد و این مهم می تواند با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی جوانب مختلف موضوع و نهایتا در قالب تفاهم نامه ای به نتیجه برسد تا به تبع آن گروه های نمایشی استان از آن بهره مند گردند...

در ادامه این نشست، مهندس لهونیان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلسه ای و با توجه به اینکه اداره برق در کنار فعالیت های خود توجه ویژه ای به بحث فرهنگ سازی دارد و از طرفی هنر تئاتر میتواند بیشترین تاثیرگذاری را بر مخاطب داشته باشد، ابراز امیدواری کرد که ضمن تعامل و همکاری دوجانبه با انجمن و هنرمندان تئاتر استان، اتفاقات مبارکی در زمینه تولید نمایش با موضوعات آموزش شهروندی، فرهنگ سازی، مدیریت مصرف ، اصلاح الگوی مصرف و همچنین تلاش در جهت ارتقای باور جامعه در خصوص مصرف نیرو به سرانجام برسد.

در پایان مقرر شد جلساتی کارشناسی میان انجمن هنرهای نمایشی استان و نمایندگان اداره برق برگزار شده تا سایر موضوعات مرتبط و چگونگی اجرای مفاد آن بررسی و پیگیری شود.
نظرات کاربران