در حال بارگذاری ...

اعضا هئیت انتخاب آثار و بازبینی جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز معرفی شدند

شانزدهمین جشنواره تئاتر کردی از ۱۹ لغایت ۲۳ آذرماه برگزار می گردد .

اعضا هیئت انتخاب آثار و بازبینی شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز معرفی شدند.

به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، طی احکامی از سوی هیوا حاجی محمدی دبیر جشنواره ؛ آقایان رسول بانگین از ارومیه ، هیوا منوچهری از مریوان ، حسن ترقی از سنندج ، کامران شهلایی از کرمانشاه و جمیل منصوری از سقز بعنوان اعضای هئیت انتخاب آثار و بازبینی شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز انتخاب شدند.

این هیئت متشکل از هنرمندان باتجربه تئاتر کوردی از مناطق مختلف کوردنشین ایران بوده که طی چند روز اخیر با حضور در سقز آثار داخلی رسیده به دبیرخانه را مورد بازبینی و قضاوت قرار داده اند که متعاقبا دبیرخانه جشنواره آثار راه یافته را منتشر خواهد کرد.
نظرات کاربران