در حال بارگذاری ...
اجرای طرحی هدفمند در شانزدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز

بلیت فروشی اینترنتی اجراهای داخلی و خارجی جشنواره تئاتر کوردی

در شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز بر اساس تصمیم دبیرخانه جشنواره ، بلیط فروشی اینترنتی صورت گرفت که با استقبال گروههای نمایشی مواجه شد . 

دبیر اجرایی جشنواره  علیرضا اسماعیلی عنوان کرد :براساس سیاستهای دبیرخانه اجرایی شانزدهمین دوره ی تئاتر بین المللی کوردی سقز و به منظور  حفظ و صیانت از شأن هنرمندان ، توجه به این امر که تئاتر نیاز به حمایت مالی دارد و برای دیدن تئاتر باید بلیط خرید و با توجه به تجربیات سالهای قبل در ازدحام بیش از حد تماشگران برای ورود به سالن نمایش و ساماندهی این امر مهم ،نهادینه کردن سیستم اینترنتی رزرو و خرید بلیط ... 
در جشنواره امسال برای کلیه نمایش ها پیش فروش اینترنتی از طریق سامانه با انتخاب صندلی دلخواه فراهم شده است و در هر نوبت نمایش تعداد مشخص بلیط برای عرضه به تماشگران اختصاص یافته است.
برای گروه های شرکت کننده ،مهمانان ارجمند جشنواره و جامعه ی تئاتری و فرهنگی سقز بلیطهای هر نمایش اختصاص یافته است.
امید است با همکاری تماشاگران فهیم تئاتر این امر در جشنواره امسال بصورت شایسته انجام و در سالهای آتی جشنواره و برای اجرای هر نمایش در سقز نهادینه و به فرهنگی شایسته تبدیل گردد.
نظرات کاربران