در حال بارگذاری ...
پیام رضا اسعدی رئیس شورای اسلامی شهر سقزبه جشنواره تئاتر کوردی

هنر یک زبان انسانی و بین المللی است

هنر یک زبان انسانی و بین المللی است که در آن میتوان بابیانی جذاب ، انگیزه ها و احساسات مردم و ویژگی های ضروری آنان را در شکلی نمادین  تجلی بخشید . 

تئاتر رسانه ای تاثیرگذار برای انتقال پیام های مهم اجتماعی ، فرهنگی و ... به مردم و تلاش برای ارتقا و پیشرفت جامعه است و نقشی بی نظیر در این زمینه ها دارد که خود سبب تغییر نگرش مثبت در فرد و جامعه ، قانون پذیری و قانون مداری و نظم و انضباط اجتماعی و عامل پیشگیری از آسیب های اجتماعی می گردد . 

همه این موارد خود کافی است تا وظیفه شورای اسلامی شهر و شهرداری سقز در حمایت از جشنواره تئاتر کوردی سقز به خوبی آشکار گردد و تلاش نماید تا به شیوه ای مناسب و درخور برگزار گردد .متاسفانه وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در استقبال آنان از این هنر بزرگ بسیار تاثیرگذار است و امروزه شاهد کاهش مخاطب بوده ایم ولی خوشبختانه در میان شهرهای کردنشین و به ویژه شهر سقز استقبال در حدمطلوبی است و این جای بسی خرسندی و دلگرمی است و باید به عنوان فرصتی ویژه از آن بهره گرفت .

جشنواره تئاتر کوردی سقز باید تلاش کند تا خود و حوزه تئاتر را بهتر و بیشتر از هر زمانی معرفی کند و به مردم بشناساند و نتایجی درخور به دنبال خود داشته باشد و مردم به اهمیت آن پی ببرند و به عنوان یک ضرورت فرهنگی آن را قلمداد کرده و بپذیرند . 

امید است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر ارگان های مرتبط در سطح کشور و استان ، اهتمام بیشتری به این رویداد فرهنگی بدهند و با اختصاص بودجه و کمک های دولتی مناسب به برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر آن کمک نمایند تا برگزارکنندگان آن بدون دغدغه بیشتر به فکر کیفی سازی محتوای جشنواره و ارائه بهتری از آن باشند . 

 از همین جا لازم میدانم از همه کسانی که در برگزاری جشنواره شانزدهم دست داشته اند و تلاش کرده اند ، تشکر و قدردانی نمایم . 

رضا اسعدی ، رییس شورای اسلامی شهر سقز
نظرات کاربران