در حال بارگذاری ...
انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان برگزار می‌کند

ورک شاپ پیشرفته عروسک سازی و بازی دهندگی عروسک

با حضور و مدرسی محسن عظیمی پویا ورک شاپ پیشرفته عروسک سازی و بازی دهندگی عروسک برگزار میشود.

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ورک شاپ پیشرفته «عروسک سازی و بازی دهندگی عروسک» برگزار می‌کند

مباحث دوره  :

مبانی مقدماتی و شناخت گونه های نمایش عروسکی

اصول و مبانی اولیه حجم سازی

عروسک های حجمی و پاپیه ماشه

مدرس: "محسن عظیمی پویا"   Tطراح و سازنده عروسک های نمایشی و تلویزیونی .طراح و سازنده عروسک های غول پیکر .موُسس و مدرس آموزشگاه عروسک سازی پویا ،سرپرست گروه نمایش عروسکی تماشا

مکان: سنندج  ،مجتمع فرهنگی هنری فجر  ،زمان: ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۹۸  ،(صبح و عصر) ،(ظرفیت کلاس محدود می باشد )

 
نظرات کاربران