در حال بارگذاری ...
یادداشتی بر داوری مسابقه نمایشنامه نویسی

هنر از دیرباز موضع اجتماعی داشته است

یادداشت ناصح کامگاری عضو داوران مسابقه نمایشنامه نویسی انسان ، هنر ، بحران

یادداشت اختتامیه بر داوری جشنواره نمایشنامه نویسی انسان، هنر، بحران

انسان از ازل دچار بحران بوده و تا آرمان عدالت اجتماعی بر دنیا دامن نگسترد و تحقق عملی نیابد، بشر همچنان اسیر بحران خواهد بود. بحرانی نهانی که آدمی اغلب از آن غافل است و در بزنگاهی همچون کرونا هیبت کریه و ضدبشری آن آشکار می شود، تا قربانیان شاهد قهر طبیعتی باشند که در سیلابش، اقلیتی آسوده در قلل اهرام مصون از گزند آسیب می مانند، اما اکثریتی محروم در قاعده هرم گرفتار امواج سهمگین بلایند.

هنر نیز از دیرباز، پنهان یا آشکار، موضع اجتماعی داشته، یا صله بگیر و ثناگوی قله نشینان بوده یا شمع وجود هنرمند را فدای روشنگری و پرتوافکنی بر ظلمات حاکم بر جهان فرودستان کرده است، تا جماعت را از رخوت و خواب بیدار کند و به خروش خشم و آشفتگی صفوف شان نظم زندگی و قافیه امید ببخشد و گاه با شوخ طبعی خستگی از جانشان به در کند...

 گرچه تئاترهای ما امروز به نحوست کرونا تعطیلند، اما جوشش نمایشنامه نویسی ما در کُنج خانه نشینی در پویش و تکاپوست و می تواند در صفحات مجازی مخاطب منفرد را گرد اندیشه های بشردوستانه و عدالتخواهانه گرد آورد و دستکم با هشتگ های همدلی هم پیمان کند. زیرا در روزگار معاصر، هنری که جسورانه و خردمندانه در خدمت رفاه و رستگاری قاطبه مردمان در قاعده اجتماع نباشد، خواه ناخواه خادم قله قاف نشینان بوده و همانا باطل اباطیل است.

 

         ناصح کامگاری، ۳۰تیر۱۳۹۹
نظرات کاربران