در حال بارگذاری ...
بعد از چند ماه اجرای زنده تئاتر در کردستان

«یک زندگی بهتر» در پلاتو خانه فرهنگ سقز اجرا شد

نمایش یک زندگی بهتر به کارگردانی اسماعیل پاشایی ۹ لغایت ۲۲ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ در پلاتو خانه فرهنگ سقز اجرا شد

به گزارش تئاتر کردستان، بارعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی...   "یک زندگی بهتر " درسقزبه روی صحنه رفته است.
نمایش "یک زندگی بهتر"نوشته مسعودهاشمی نژاد به کارگردانی اسماعیل پاشایی از نهم مهرماه درپلاتوی مجتمع فرهنگی ارشادسقزبه روی صحنه رفته است.
برای اجرای این نمایش وبراساس مجوزستادکرونای شهرستان...کلیه مواردبهداشتی بصورت روزانه رعایت وسالن ومحوطه اجرا ،قبل وبعدازنمایش گندزدایی وسمپاشی وازتماشاگران بهنگام ورودبه سالن تب سنجی انجام ودستهای آنان ضدعفونی وبه هرکدام ماسک داده خواهد شد.
این نمایش توسط دو گروه" رونیا "و "تجربه های نو "به روی صحنه رفته ودرآن داریوش رفعتی...سونیافاروقی..امیدنیکروژ...لیلاعزیزپوروامیدمصطفایی به ایفای نقش می پردازند.

طراح صحنه اسماعیل پاشایی وطراح لباس  سونیافاروقی وموسیقی نمایش بعهده ی کیارش کریمزاده وشاهوصالحی است.
این نمایش که بااستقبال تماشاچیان روبروشده است تا22مهرماه اجراخواهدشدوبه احتمال فراوان اجرای آن بمدت چندشب تمدیدمی شود.
نظرات کاربران