در حال بارگذاری ...

پیام تبریک انجمن هنرهای نمایشی کردستان به باقر سروش

پیام تبریک انجمن هنرهای نمایشی کردستان برای باقر سروش برای رتبه برتر نمایشنامه نویسی سی ونهمین جشنواره فجر

دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی رتبه برتر نمایشنامه نویسی برای نگارش نمایشنامه "
اتول سورون " در بخش مسابقه صحنه سی ونهمین جشنواره فجر توسط باقر سروش از هنرمندان خوب استان کردستان اتفاق خوبی بود که در جشنواره امسال افتاد وانجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ضمن تبریک این موفقیت ،امیدواراست هر روز و بیشتر از گذشته شاهد حضور هنرمندان تلاشگر استان در جشنواره های مختلف وکسب عناوین برتر باشد تا هر چه بیشتر بر بالندگی تئاتر استان افتخار نماییم .


????انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان
نظرات کاربران