در حال بارگذاری ...
حضور دو نمایش خیابانی از استان کردستان در

چهاردهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی پودس

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ،راه یابی دونمایش خیابانی " خنیاگر خیابان " به کارگردانی عاطفه آزموده  و  "این نه منم " به کارگردانی نداحاجی میرزایی
از استان کردستان را به چهاردهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی پودس را به کلیه عوامل گروه تبریک گفته و ارزوی موفقیت و اجرای خوب را برایشان مسئلت داریم .

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان
نظرات کاربران