در حال بارگذاری ...
در روز جهانی تئاتر

حضور اعضای انجمن نمایش دیواندره و گروه نمایش "مات "بر سر مزار هنرمندان

حضور اعضای انجمن نمایش دیواندره و گروه نمایش "مات "بر سر مزار هنرمندان فقید انجمن نمایش دیواندره ، بهروز مرادی و زاهد رضایی به مناسبت روز جهانی تئاتر.

بهروز مرادی و زاهد رضایی از هنرمندان خوی تئاتر شهرستان دیواندره بودند که متاسفانه تقدیر چنان بود که در سن جوانی دیگر در میان ما نباشند .
نظرات کاربران