در حال بارگذاری ...

نشست دبیرو دبیراجرایی جشنواره طنز دیواندره با فرماندار و شورای شهر

در  مورخه 23فروردین1400در سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان دیواندره باحضور دکتر ارشدی    فرماندار ، افصحی ریس ارشاد شهرستان،کریمی دبیر جشنواره، حسن اقا زاده نماینده شورا و شهرداری ومسئول روابط عمومی شهرداری،خانم  روشنی کارشناس امور هنری وحسین مرادی دبیراجرایی و رابط انجمن هنرهای نمایشی برگزار گردید.

تصویب پنج مصوبه در حوزه مالی واجرایی برای  برگزاری  پنجمین  جشنواره منطقه ای طنز و اولین جشنواره سراسری طنز در فضای مجازی حاصل این نشست  یک ساعته بود. فرماندار محترم و فرهنگ دوست شهرستان  ضمن تاکید بر حفظ رعایت شان و جایگاه هنر مندان این شهرستان   حمایت واجرای این جشنواره هارا وظیفه دانست و فرمودند این جشنواره سکوی پرتاب هنرمندان  و شهرستان است و هر کسی در هر جایگاهی میتواند به جشنواره و هنرمندان کمک نماید پای کار بیاید.
اقا زاده ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره به نمایندگی از شورا و شهر داری شهر دیواندره بر برگزاری هر ساله این اتفاق فاخر هنری تاکید فرمود و افزود شورا و شهرداری در هیچ چیزی مضایقه نکرده وتاپایان اجرای جشنواره در کنار هنرمندان خواهد ماند.
نظرات کاربران