در حال بارگذاری ...
با همکاری و حمایت ریاست سازمان برنامه و بودجه استان اتفاق افتاد

حمایت مالی انجمن نمایش کردستان از گروه‌های نمایشی

 پیرو جلسه اواخر اردیبهشت ماه 1400، هیئت رئیسه ی انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان با دکتر نصرالهی زاده معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری کردستان مبنی بر حمایت از گروه‌های هنری  و با مساعدتشان، مبلغی جهت حمایت از فعالیت گروه های نمایشی دارای پروانه استان تخصیص یافت که پس از واریز به حساب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و وصول توسط انجمن استان، به حساب تمامی سرپرستان گروه های نمایشی دارای پروانه فعالیت استان واریز شد.
انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ضمن تقدیر و تشکر ویژه از  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، امیدوار است با تلاش و فعالیت گروههای نمایشی و جذب اعتبارات بیشتر توسط انجمن استان، شاهد حمایت های بیشتری از جامعه هنرمندان باشد

(انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان)
نظرات کاربران