در حال بارگذاری ...
بە نویسندگی و کارگردانی سروک محمدی

نمایش خیابانی "سوو" در پارک مولوی کورد اجرا شد

اجرای نمایش خیابانی سوو بە نویسندگی و کارگردانی سروک محمدی در پارک مولوی کورد

نمایش خیابانی "سوو" (ربا) بە نویسندگی و کارگردانی سروک محمدی و با بازی بازیگران  سروک محمدی ،کمال زارع ، عطا رشیدی ،  فرزاد فرجی ، فرهاد حبیبی ، کمال زارع و اسما ماجدی ، سونیا عبدی در تاریخ هفتم و هشتم شهریورماه در تایم های 17 ، 18 و 19 در محل پارک مولوی کورد اجرا شد . 

ضمنا خانمها سمیه نظامی و شاهین شهبازی از دیگر عوامل این کار می باشند.

نمایش در مورد آسیبهای ربا خواری و اثر آن بر زندگی زناشویی دختر و پسر جوانی است که زندگی خود را با عشق شروع می کنند و بعلت چشم و هم چشمی و زیاده خواهی خانم  که از شوهرش که کارمندی ساده است درخواست خرید خانه می نماید  و شرط می گذارد که در صورت عدم انجام آن ..........
نظرات کاربران