در حال بارگذاری ...

بخش ویژه «جوانه های نمایش ایرانی» در هجدهمین جشنواره ی نمایش های آیینی، سنتی

کانون نمایش های آیینی ، سنتی  اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران،در راستای پایش و گسترش گونه های ارزنده نمایش ایرانی و شناساندن این گونه های نمایشی به نسل کودک و نوجوان کشور، بخش ویژه «جوانه های نمایش ایرانی» را در هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی برگزار می کند.

کانون نمایش های آیینی و سنتی، اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران بخش ویژه «جوانه های نمایش ایرانی» را در هجدهمین جشنواره ی نمایش های آیینی، سنتی برگزار می کند.

به گزارش تئاترکردستان:کانون نمایش های آیینی ، سنتی  اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران،در راستای پایش و گسترش گونه های ارزنده نمایش ایرانی و شناساندن این گونه های نمایشی به نسل کودک و نوجوان کشور، بخش ویژه «جوانه های نمایش ایرانی» را در هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی برگزار می کند.

فراخوان تخصصی «جوانه های نمایش ایرانی» در چهار نقل وروایتگری کودکان ونوجوانان، شبیه خوانی، قصه گویی و نقالی با موضوعات ملهم از فرهنگ وادبیات عامیانه ایران ویژه مخاطبان کودک و تکه کاری «سیاه بازی» ویژه قطعات کوتاه نمایش تخت حوضی و سیاه بازی منتشر شده است.

اهداف این بخش تخصصی عبار ت است از :

-شناساندن انواع نمایش های ایرانی به گروه سنی کودک و نوجوان

- ترغیب و تشویق کودکان و نوجوانان ایران اسلامی به فراگیری بنیان های هنری ملّی و مذهبی

-کمک به پشتوانه سازی و تربیت نسل جدید هنرمندان نمایش های ایرانی در راستای حفظ و گسترش این هنرها

-کمک به تقویت ارتباط خانواده ی ایرانی با نمایش  آیینی،سنتی در راستای گسترش مخاطبان و حامیان این گونه ی هنری .

مضامین وبخش های این جشنواره به شرح ذیل است:

الف)نقل و روایتگری کودکان ونوجوانان: نقالان وقصه گویان کودک ونوجوان با بهره گیری از اشکال گوناگون نقل سنتیاجرا خواهند داشت.

ب)شبیه خوانی : مجالس آشنا وغریب شبیه خوانی توسط گروه هایی متشکل از کودکان ونوجوانان علاقمند (تحت نظارت اساتید این عرصه) اجرا خواهند داشت.

ج ) بخش قصه گویی و نقالی: موضوعات مُلهِم از فرهنگ وادبیات عامیانه ایران ویژه مخاطبان کودک  که این بخش توسط  روایتگران بزرگسال برای کودکان اجرا می شود.

د) بخش تکه کاری «سیاه بازی» قطعات کوتاه نمایش تخت حوضی و سیاه بازی : این بخش تحت نظر اساتید این رشته و با توجه به اصول اولیه این هنر تولید شده باشند .

مطابق فراخوان متقاضیان می توانند اثر پیشنهادی خود را در قالب نسخه تصویری (۳ نسخه) به همراه فرم تقاضای حضور و مدارک عمومی تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بخش تخصصی «جوانه های نمایش ایرانی» به صورت رقابتی برگزار شده و به برگزیدگان بخش های مختلف این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

ستاد برگزاری جشنواره علاوه بر اطلاع رسانی عمومی به علاقه مندان و فعالان این حوزه، به صورت ویژه از نهادها،سازمان های تخصصی دولتی و خصوصی مرتبط با آموزش های فرهنگی،هنری کودکان و نوجوانان دعوت کرده  تا با معرفی هنرمندان این رده ی سنی در گونه های نمایشی اشاره شده، در پربارتر شدن این بخش از جشنواره و پویایی و پایایی نمایش ایرانی مشارکت نمایند.
نظرات کاربران