در حال بارگذاری ...
دراولین جشنواره نمایشنامه نویسی استاد نامور با موضوع کرونا

شهرام میرزایی از استان کردستان برگزیده بخش مونولوگ شد

  اولین دوره جشنواره نمایشنامه نویسی استاد نامور با موضوع آزاد و کرونا (آیین اختتامیه در تاریخ 22 فروردین ماه 1400 برگزار گردید)
درنتایج آرای هیئت داوران دربخش مونولوگ
جناب آقای شهرام میرزایی کردستانی با نمایشنامه "همسرم گفت من خیلی زشت می خندم" به عنوان تنها برگزیده بخش مونولوگ با موضوع کرونا از استان کردستان ، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و جایزه نقدی شد .
هئیت داوران متشکل از محمدحسن رستمانی-جوادپیشگر-فرشید(عبدالخالق)مصدق بود .
 
نظرات کاربران