انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان اعلام کرد:

آخرین مهلت ارسال آثار مسابقه نمایشنامه نویسی (انسان - هنر - بحران)

۳۱ خرداد آخرین مهلت ارسال آثار مسابقه نمایشنامه نویسی (انسان - هنر - بحران) اعلام شد.

به گزارش تئاتر کردستان، فاتح بادپروا رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان گفت: ضمن تشکر از استقبال خوب هنرمندان اقصی نقاط ایران در جشنواره بزرگ نمایشنامه نویسی باید اعلام کنیم که آخرین مهلت ارسال نمایشنامه ها تا ۳۱ خرداد ماه است. وی افزود: بعد از این تاریخ به هیچ کاری اجازه پذیرش در جشنواره داده نخواهد شد. بادپروا گفت:  این جشنواره توسط انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان با همکاری مرکز هنرهای نمایشی ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و مرکز انستیوی کردستان شناسی دانشگاه کردستان برگزار میشود.

Fatal error: Cannot use model\libs\todocx\PHPWord\Shared\String as String because 'String' is a special class name in /var/www/theater/model/libs/todocx/phpword/writer/word2007/base.php on line 30