دیداری دوستانه هنرمندان با مدیرکل ارشاد استان

دیدار جمعی از هنرمندان تئاتر استان با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان

در اواخر تیرماه ۹۹ ، جمعی از هنرمندان تئاتر استان کردستان به نمایندگی از اهالی هنر و علی الخصوص جامعه تئاتری استان دیدار صمیمانه ای با عبید رستمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان داشتند .  پیشتر از این رستمی سابقه فعالیت چندین ساله در عرصه تئاتر داشته و یکی از کارگردانان و بازیگران مطرح استان بوده است که  انتصاب وی بعنوان مدیر کل ارشاد ، رضایتمندی خوبی را بین هنرمندان استان ایجاد نمود و بارقه های امید را در دل هنرمندان ایجاد نمود .  در این نشست یکساعته ، رستمی قول مساعد را با توجه به شرایط بودجه ای و اعتباری به حمایت از حرکتهای فرهنگی وهنری استان اعلام نمود و یادآور شد که هدف و غایت اصلی او در پذیرش این مسئولیت خدمت صادقانه به فرهنگ وهنر استان است و امید دارد با تعامل سازنده با وزارت ارشاد ،استانداری کردستان ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر ادارات مرتبط ، بتوان گامهای اساسی را در راه حمایت از هنر و هنرمندان برداشت.