افتخاری دیگربرای تئاتر کردستان

راهیابی چهار اثر از کردستان  به جشنواره آنلاین "هنر زنده است"

راهیابی چهار اثر از کردستان  به جشنواره آنلاین "هنر زنده است" .  نمایش "گرگنامه" نوشته و کار سید یاسر هاشم زاده در بخش عروسکی ؛نمایش "رسن های گور "نوشته باقر سروش و کارگردانی کامران جباری و همچنین   نمایش "روئیدن" نوشته و کار شعیب مکتب داری در بخش صحنه ایی  ؛ نمایش  door  به کارگردانی عمران مرادی در بخش جنبی  جشنواره آنلاین هنر زنده است پذیرفته شده اند .  انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ، این موفقیت و انتخاب را به گروههای ذکر شده  تبریک و شاد باش گفته و آرزومنداست در این جشنواره به نمایندگی از  تئاتر کردستان ، خوش بدرخشند . انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان