از تاریخ
 تا تاریخ
 
کرونا و مشکلات تئاتر

کرونا و مشکلات تئاتر

تئاتر کردستان_محمد سلیمی*، اصل ذات تئاتر ، نفس به نفس بودن باتماشاچی است . یک اثر هنری که برآمد فکری چندین هنرمند است ، با جادوی نور و موسیقی طراحی صحنه و نقش آفرینی ...