از تاریخ
 تا تاریخ
 
حضور دو گروه نمایش کردستانی در بخش رقابت صحنه ایی فجر.

راه یابی و انتخاب  دو نمایش
حضور دو گروه نمایش کردستانی در بخش رقابت صحنه ایی فجر.

راه یابی و انتخاب  دو نمایش " باب بارا " و "روییدن" از کردستان در جشنواره فجر سی ونه

راه یابی و انتخاب  دو نمایش " باب بارا " نوشته و کار نیما ایمانزاده و "روییدن"نوشته وکار شعیب مکتب داری از کردستان به بخش مسابقه  تئاتر صحنه ای سی و ...

حضورخوب گروههای خیابانی کردستان در فجر سی ونه

راه یابی نمایش خیابانی  «وطوپیا» به نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی درجشنواره فجر 
حضورخوب گروههای خیابانی کردستان در فجر سی ونه

راه یابی نمایش خیابانی  «وطوپیا» به نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی درجشنواره فجر 

راه یابی نمایش خیابانی  «وطوپیا» به نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی از کردستان   در بخش نمایش‌های خیابانی سی و نهمین جشنواره بین المللی  تئاتر ...

حضور یک نمایش  از کردستان در بخش رقابتی مهمان فجر

راه یابی نمایش
حضور یک نمایش از کردستان در بخش رقابتی مهمان فجر

راه یابی نمایش " آژاکس  " به نویسندگی حمیدرضا نعیمی  وکارگردانی فاتح بادپروا 

راه یابی نمایش " آژاکس  " به نویسندگی حمیدرضا نعیمی  وکارگردانی فاتح بادپروا  از کردستان  به بخش رقابتی میهمان نمایشهای صحنه ای  سی ونهمین  ...

انتخاب هر دو اثر انتخابی جشنواره استانی کردستان برای حضور درفجر سی ونه

راه یابی و انتخاب  دو نمایش
انتخاب هر دو اثر انتخابی جشنواره استانی کردستان برای حضور درفجر سی ونه

راه یابی و انتخاب  دو نمایش " باب بارا " و "روییدن" به جشنواره فجر

 راه یابی و انتخاب  دو نمایش " باب بارا " نوشته و کار نیما ایمانزاده و "روییدن"نوشته وکار شعیب مکتب داری از کردستان به بخش مسابقه  تئاتر صحنه ای سی و ...

نهمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

«سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا» به کارگردانی عمران مرادی
نهمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

«سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا» به کارگردانی عمران مرادی

«سه پاس از حیات طیبه ی نوجوانی نجیب و زیبا» به نویسندگی علیرضا نادری و کارگردانی عمران مرادی از شهرستان سنندج درساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه دوم دیماه ۹۹ اجرا شد.

هشتمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «خون منتشر»  به نویسندگی  صابر دلبینا و کارگردانی امید اکبر
هشتمین اجرای سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان

نمایش «خون منتشر»  به نویسندگی صابر دلبینا و کارگردانی امید اکبر

هشتمین اجرای مجازی دومین روز از سی و یکمین جشنواره تاتر استان کردستان به نمایش «خون منتشر» به نویسندگی  صابر دلبینا  و  کارگردانی امید اکبر از شهرستان بیجار زمان ...