از تاریخ
 تا تاریخ
 
بە نویسندگی و کارگردانی  فرزاد حسن میرزایی

«ئاژەل» نمایش منتخب هفدهمین جشنوارە تئاتر کوردی سقز در اقلیم کردستان عراق
بە نویسندگی و کارگردانی فرزاد حسن میرزایی

«ئاژەل» نمایش منتخب هفدهمین جشنوارە تئاتر کوردی سقز در اقلیم کردستان عراق

تئاتر «ئاژەڵ » (آژَل، حیوان) در اقلیم کردستان عراق بە روی صحنە رفت .به گزارش خبرنگار ایران تئاتر در کردستان ، تئاتر «ئاژەل» بە نویسندگی و کارگردانی فرزاد حسن میرزایی ...

موسسه نقش آفرینان پیام آور شادی در محلات کم برخوردار

استقبال بی‌نظیر مردم از برنامه‌های هفته هنر خیابانی کردستان
موسسه نقش آفرینان پیام آور شادی در محلات کم برخوردار

استقبال بی‌نظیر مردم از برنامه‌های هفته هنر خیابانی کردستان

اجرای نمایش های خیابانی و برنامه موسیقی محلی و هه ل په رکی کوردی در اولین هفته هنر خیابانی کردستان در نقاط مختلف شهر بازتاب بسیار مثبت و مفیدی داشت.