از تاریخ
 تا تاریخ
 
راه یابی یک نمایش صحنه ایی از کردستان به جشنواره دانشجویی پودس

سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب وزیبا   به کارگردانی  عمران مرادی 
راه یابی یک نمایش صحنه ایی از کردستان به جشنواره دانشجویی پودس

سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب وزیبا   به کارگردانی  عمران مرادی 

انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان ،راه یابی  نمایش صحنه ای "سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب وزیبا "   به کارگردانی  عمران مرادی  از استان کردستان ...

بعد از مدتها قرنطینه ی کرونایی شهر بانه

تئاتر «یه ق» به نویسندگی و کارگردانی سوران احمدی به روی صحنه رفت
بعد از مدتها قرنطینه ی کرونایی شهر بانه

تئاتر «یه ق» به نویسندگی و کارگردانی سوران احمدی به روی صحنه رفت

تئاتر ( یه ق ) به نویسندگی و کارگردانی سوران احمدی از گروه تئاتر" یکین " در شهرستان بانه اجرا شد، این کار پر بازیگر از ۲۹ دی الی ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ به مدت چهارده شب به روی صحنه ...