از تاریخ
 تا تاریخ
 
موسسه هنری

دوره بازیگری نمایش خلاق کودک
موسسه هنری

دوره بازیگری نمایش خلاق کودک

به گزارش موسسه هنری " نقش آفرینان " به مدیر عاملی علیرضا اسماعیلی ؛ در ماههای شهریور و مهر ، دوره کوتاه مدت "نمایش خلاق " کودک را در شهر سقز با رعایت پروتکل ...