موسسه هنری

دوره بازیگری نمایش خلاق کودک
موسسه هنری

دوره بازیگری نمایش خلاق کودک

به گزارش موسسه هنری " نقش آفرینان " به مدیر عاملی علیرضا اسماعیلی ؛ در ماههای شهریور و مهر ، دوره کوتاه مدت "نمایش خلاق " کودک را در شهر سقز با رعایت پروتکل ...

صفحه  1  از  25