از تاریخ
 تا تاریخ
 
«ئه وین» در سنندج اجرا شد

«ئه وین» در سنندج اجرا شد

نمایش آئینی سنتی «ئه وین»، کاری از گروه تئاتر مدرن به کارگردانی هوشیار قوامی در سنندج اجرا شد