از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر کل هنرمند فرهنگ وارشاد اسلامی استان:

همگرایی هنرمندان چهار نسل تئاتر کردستان در ایستگاه سی و دوم جشنواره تئاتر استانی
مدیر کل هنرمند فرهنگ وارشاد اسلامی استان:

همگرایی هنرمندان چهار نسل تئاتر کردستان در ایستگاه سی و دوم جشنواره تئاتر استانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اعلام‌کرد: سی و دومین جشنواره تئاتر استان کردستان از ۲۷ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ در سنندج در حال برگزاری است که پس از رکود ...