از تاریخ
 تا تاریخ
 
در حصار باد

در حصار باد

نویسنده و کارگردان :عبید رستمی

تئاتر خیابانی

تئاتر خیابانی

یازدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

خدای کشتاربه روایت تصویر

خدای کشتاربه روایت تصویر

خدای کشتار نوشته ی یاسمینا رضا به کارگردانی شعیب مکتبداری با بازی فردین قادری،نیماایمانزاده،پریسا قلی پور و روژین سورسوری از ۱۹ تا ۲۸اسفند در سنندج به روی صحنه رفت