از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیام رضا اسعدی رئیس شورای اسلامی شهر سقزبه جشنواره تئاتر کوردی

هنر یک زبان انسانی و بین المللی است
پیام رضا اسعدی رئیس شورای اسلامی شهر سقزبه جشنواره تئاتر کوردی

هنر یک زبان انسانی و بین المللی است

هنر یک زبان انسانی و بین المللی است که در آن میتوان بابیانی جذاب ، انگیزه ها و احساسات مردم و ویژگی های ضروری آنان را در شکلی نمادین  تجلی بخشید .  تئاتر رسانه ای ...

اجرای طرحی هدفمند در شانزدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز

بلیت فروشی اینترنتی اجراهای  داخلی و خارجی  جشنواره  تئاتر کوردی
اجرای طرحی هدفمند در شانزدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز

بلیت فروشی اینترنتی اجراهای داخلی و خارجی جشنواره تئاتر کوردی

در شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کوردی سقز بر اساس تصمیم دبیرخانه جشنواره ، بلیط فروشی اینترنتی صورت گرفت که با استقبال گروههای نمایشی مواجه شد .  دبیر ...

حمید رضا احمدی کردستانی کارگردان نمایش:

جشنواره تئاتر کوردی سقز  یکی از مهمترین جشنواره های کشور و تمام مناطق کرد نشین ایران و خارج از کشور است
حمید رضا احمدی کردستانی کارگردان نمایش:

جشنواره تئاتر کوردی سقز یکی از مهمترین جشنواره های کشور و تمام مناطق کرد نشین ایران و خارج از کشور است

 حمیدرضا احمدی کردستانی کارگردان نمایش " سه رپیل " از سنندج  در حاشیه برگزاری شانزدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز  اظهار داشت: ۲۰ سال این جشنواره با حمایت و ...